Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

Wymagane dokumenty:
– dowody osobiste
– aktualna metryka Chrztu św. /wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed terminem ślubu/nie dotyczy osób ochrzczonych w Naszej parafii.
– świadectwo Bierzmowania/ jesli nie ma adnotacji w metryce Chrztu Św./
– świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej /do wglądu/
– świadectwo ukończenia tzw Kursu przedmałżeńskiego /koniecznie/

Terminy:
– 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny.
Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu/jesli nie ma odpowiedniej adnotacji w metrykach Chrztu św./ i świadectwa nauki religii.
Po spisaniu protokołu przez 2, lub 3 tygodnie w parafiach Narzeczonych głoszone są zapowiedzi.
Narzeczeni przystępują po raz pierwszy do spowiedzi.
– Nie wcześniej niż trzy miesiące przed uroczystością należy uzyskać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne tylko 6 miesięcy).
W tym celu należy zgłosić się do U.S.C. z dowodami i skróconymi odpisami aktów urodzenia.
– 2 miesiące przed ślubem należy zacząć spotkania w poradni rodzinnej.
– Dzień przed ślubem po raz drugi przystępujemy do sakramentu spowiedzi.
– W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz proboszcz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego.
– Po około 2 tygodniach w Urzędzie Stanu Cywilnego gotowe są do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu.