Chrzest Św.

Zamiar ochrzczenia dziecka zgłaszają Rodzice miesiąc przed planowanym terminem Chrztu Św.

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest podczas Mszy Św. o godz. 12-ej w drugą Niedzielę każdego miesiąca

– Msza Św. w tym dniu sprawowana jest wyłącznie w intencji nowo ochrzczonych osób, oraz w intencji ich rodziców i chrzestnych.

Wybierając Rodziców chrzestnych należy pamiętać, że funkcję tę mogą pełnić tylko osoby wierzące, praktykujące i nie będące w tzw karach kościelnych.
Zdecydowanie rodzicem chrzestnym nie może być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym – konkubinacie.
Rodzice Chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii, zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie z parafii,

na której terenie mieszkają, że mogą pełnić funkcję Matki Chrzestnej, lub Ojca Chrzestnego

i w miarę możliwości wcześniej przystąpić do sakramentu Pokuty i Pojednania – Spowiedzi Św..