Duszpasterze

Proboszcz: 

ks. kanonik dr Grzegorz Kaliszewski, ur. 1974 r. (Łopuszno), KHK, wyświęcony w 2000 r., mianowany w 2017 r.

Wikariusz:

ks. mgr Dariusz Nyga, ur. 1988 r. (Łopuszno), wyświęcony w 2014 r., mianowany w 2017 r.