TRIDUUM  PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK

Dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800

Po zakończeniu Mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza wystawienia tzw. Ciemnicy i adoracja do godz. 2200. O godz. 2000 modlitwa różańcowa, część Światła, o prowadzenie której prosimy Siostry Różańcowe z Róży Żywego Różańca z Osowej.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

W kaplicy Droga krzyżowa o godz. 1500

W kościele Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 1800. Droga Krzyżowa, Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża zakończona Komunią Świętą i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego oraz adoracja do godz. 2300.

O godz. 2100 adorację poprowadzi młodzież z Ks. Marcinem, a o godz. 2200 modlitwa różańcowa, część bolesna, o prowadzenie której prosimy Siostry Różańcowe z Róży Żywego Różańca z Miąsowej.

 

WIELKA SOBOTA

Jest to dzień szczególnej refleksji i zadumy, oraz modlitewnego czuwania przy grobie Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu.

      POŚWIĘCENIE  POKARMÓW

      800Kościół

      830Bizoręda

      845Szczepanów

      900Kościół

      930Miąsowa Chabaców

      945Miąsowa

      1000Mzurowa – Kaplica

      1015punkt katechetyczny

      1030Osowa

      1100Kościół

Liturgia Wigilii Paschalnej – godz. 1800 z obrzędem poświęcenia ognia, paschału, wody i odnowieniem przyrzeczeń chrztu Św.

Na nabożeństwo przychodzimy ze świecami. Adoracja do godz. 2100, a o godz. 2000 modlitwa różańcowa, część chwalebna, o prowadzenie której prosimy Różę Żywego Różańca im. Św. Jana Pawła II.

 

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO – WIELKANOC

Procesja Rezurekcyjna i Msza święta w Kościele o godz. 600

– godz. 1000 Msza święta w Kaplicy

– godz. 1200 – Msza święta w Kościele

– godz. 1500 – Msza święta w Kościele