Kolęda – Wizyta Duszpasterska 2016/2017 r.

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA – 2016/2017
27.12 – Wtorek: Bizoręda – od P. Małgorzaty Banasik – od godz. 10.00

28.12 – Środa: Osowa od Pani Janas do P. Sołtysika – jeden Ksiądz.
Drugi od P. Teresy Olszak i rodziny przy boisku. Od g. 9.00

29.12 – Czwartek: Osowa od P. Teresy Michalskiej jeden Ksiądz.
Drugi od P. Iwańskiego Leszka i P. Maruszaka Zbigniewa – od g. 9.00

30.12 – Piątek: Osowa od Smykowa jeden Ksiądz –
drugi od P. Grzegorza Czop – od g. 9.00

31.12 – Sobota: Mnichów Podlas i Wygoda – od g. 9.00
Jeden Ksiądz z jednej strony drugi z przeciwnej.

2.01 – Poniedziałek: Mzurowa – od przejazdu kolejowego – prawa strona
– od g.14.00 Jeden Ksiądz z jednej strony – drugi Ksiądz z przeciwnej.

3.01 – Wtorek: Mzurowa – od przejazdu kolejowego – lewa strona
– od g. 14.00 Jeden Ksiądz z jednej strony – drugi z przeciwnej.

4.01 – Środa: Mzurowa – Jeden Ksiądz od P. Sumerów;
Drugi od Kurzakowa, następnie Doły i domy koło kaplicy – od g. 14.00

5.01 – Czwartek: Szczepanów – Jeden Ksiądz od P. Łataś, P. Kontorowicz;
następnie jeden Ksiądz od strony Bizorędy, a drugi od P. Chałat – od. g.14.00

7.01 – Sobota: Mnichów – Zaogrodzie i Zakościele,
Jeden Ksiądz od P. Juliana Myślińskiego, a później od Zaogrodzia,
drugi od końca Zakościela – od g. 9.00

9.01 – Poniedziałek: Mnichów – Nowa Wieś – lewa strona
Jeden Ksiądz od strony E7 – drugi z przeciwnej strony – od g. 14.00

10.01 – Wtorek: Mnichów – Nowa Wieś – prawa strona
Jeden Ksiądz od strony E7 – drugi z przeciwnej strony. od g. 14.00

11.01 – Środa: Mnichów – Górki – od E-7 prawa strona,
Jeden Ksiądz z jednej strony, drugi z przeciwnej – od g. 14.00

12.01 – Czwartek: Mnichów – Górki – lewa strona,
Jeden Ksiądz z jednej strony, drugi z przeciwnej – od g. 14.00
13.01 – Piątek: Mnichów – Stara Wieś;
Jeden Ksiądz z jednej strony, drugi z przeciwnej – od g. 14.00

14.01 – Sobota: Miąsowa – za torami od P. Krzysztofa Ciosek od. g. 9.00
Mnichów – od P. Wrzosków i domy przy E-7 do P. Drogosz – od g. 9.00

16.01 – Poniedziałek: Miąsowa – Chabaców
Jeden Ksiądz od Pani Dąbek; drugi od strony lasu – od g. 14.00

17.01 – Wtorek: Miąsowa – Chabaców
Jeden Ksiądz od Stacji PKP, drugi od P. Anny Węcek – od g. 14.00

18.01 – Środa: Miąsowa
Jeden Ksiądz od strony E7, drugi od P. Mormus – od g. 14.00

19.01 – Czwartek: Miąsowa
Jeden Ksiądz od przejazdu kolejowego, drugi od Mzurowej – od g. 14.00
20.01 – Piątek: Miąsowa – od P. Stanisławy Grabalskiej, później
od P. Franciszka Łachwa do rodzin w Ośrodku Zdrowia – Jeden Ksiądz.
Drugi od rodzin koło Młyna i potem od E7 – od g. 14.00