Wielka Sobota – Wigilia Paschalna – Alleluja Jezus żyje…

Przed południem w kaplicy w Mzurowej i w kościele parafialnym w Mnichowie miał miejsce obrzęd poświęcenia pokarmów na stół świąteczny. Obrzęd ten połączony był z adoracją Pana Jezusa w Grobie – obecnym w najświętszym Sakramencie, jak zalecają przepisy liturgiczne. O godz. 18-ej rozpoczęła się liturgia Wigilii Paschalnej z poświęceniem ognia, paschału, wody chrzcielnej. Licznie zebrani wierni wraz z kapłanami odnowili przyrzeczenia chrzcielne trzymając w rękach zapalone od paschału świece. Adoracja trwała do 21-ej z rozważaniem Chwalebnych tajemnic różańca prowadzonym przez Różę Żywego Różańca. Jutro skoro świt – o godz. 6-ej wyruszymy z procesją rezurekcyjną w okół naszego kościoła okrążając go trzykrotnie, co symbolizuje prawdę wiary: Trzeciego dnia Zmartwychwstał…